•         

- - - - -

I am British.


#1 WHO AM I?!

WHO AM I?!

  Papulatus

 • MapleTip Contributor
 • 4300
 • Gender:Male
 • Location:4


10 March 2007 - 04:15 AM

Your mum's bloody trousers are for toddlers, lad.
WHO AM I?!Please support our sponsors and mapletip. Don't block ads if you want mapletip to survive! If you do not want to have ads, simply Subscribe to mapletip today!

#2 Tich

Tich

  Tide Warden

 • MapleTip Contributor
 • 9428
 • Gender:Female
 • IGN:TIIIIIIIIICH SHOWAAAAAAAAAAAA


10 March 2007 - 04:19 AM

(I'm scottish)

Aye!

olic1.jpg
Knowledge is power and I... know a lot.


#3 Kraix

Kraix

  Na

 • Official Member
 • 1335
 • Location:The Internet


10 March 2007 - 04:22 AM

I'm nonexistent.

*does not exist*
[Sig: Edit] [Sig A.: 1 2 3 4] [Av. A.: 1 2 3]

#4 iBev

iBev

  I wear a fez now. Fezzes are cool.

 • Official Member
 • 3217
 • Gender:Female
 • Location:I liff in Uranus.


10 March 2007 - 04:22 AM

i AM scottish mush1c.gif
i say 'aye' irl.
mush1k.gif


KC and I are taking over the world.

Posted Image

I<3UTICHYou can stalk me and my art on my deviantArt, my Tumblr and my Twitter.
Also my MSN. Which is on my profile. Get it yourself.


#5 3575483897

3575483897

  Zakum1

 • Mapletip Veterans
 • 4571
 • Gender:Not Telling


10 March 2007 - 04:37 AM

Lies, only Pende is british!

#6 Tich

Tich

  Tide Warden

 • MapleTip Contributor
 • 9428
 • Gender:Female
 • IGN:TIIIIIIIIICH SHOWAAAAAAAAAAAA


10 March 2007 - 04:49 AM

TICHTICHTICH

olic1.jpg
Knowledge is power and I... know a lot.


#7 Manoz

Manoz

  Pianus

 • Mapletip Veterans
 • 3778
 • Gender:Not Telling


10 March 2007 - 05:06 AM

lolol

#8 Mysten

Mysten

  Stalemate Associate

 • Mapletip Veterans
 • 5561
 • Gender:Female
 • Location:A city by the sea.
 • IGN:Sylista


10 March 2007 - 05:50 AM

Im English with a scottish family history.. Wooo?

Posted Image


Double entendre? Is that anything like a ménage à trois?


#9 Sally

Sally

  Ob la di, Ob la da!

 • Mapletip Veterans
 • 2165
 • Gender:Male
 • Location:Ritz
 • IGN:Zipping


10 March 2007 - 08:01 AM

FOOK YER GEEZER

Posted Image

zenith absolutsuper


#10 Pendť

Pendť

  Professional

 • Banned
 • 2758


10 March 2007 - 12:31 PM

I'm German.

Tod zum englischen Abschaum!
On England

My Heart beats British, deep and true.
For all the Love I found in you.
For all the Brave who lost their lives,
For all their solitary wives.

For all the Poets who were born,
For all the Souls that have been torn.
For all the Friends that we once knew,
My Heart beats British, deep and true.

#11 WHO AM I?!

WHO AM I?!

  Papulatus

 • MapleTip Contributor
 • 4300
 • Gender:Male
 • Location:4


11 March 2007 - 10:25 AM

I'm american.

DEY TUK OUR JERBBSS!!
WHO AM I?!

#12 Thijssjuh

Thijssjuh

  Nependeath

 • Official Member
 • 404
 • Location:Somewhere I belong ^.^
 • IGN:Curagashi


11 March 2007 - 10:29 AM

I'm dutch+Legit :

Het woord cultuur komt uit het Latijn van cultura en is afgeleid van colere hetgeen betekent: bebouwen, bewerken, vereren, versieren, onderhouden. De Romeinen gebruikten het bijvoorbeeld in agri cultura, het bewerken van de akkers.

Sinds 45 voor Chr. wordt nog een andere betekenis mogelijk. In een boek van Cicero, Tusculanae Disputationes, vindt een gesprek plaats over het nut van de filosofie. Een leerling twijfelt aan het nut daarvan, omdat 'filosofen nogal eens een liederlijke levenswandel hebben'. Cicero antwoordt: "Evenmin als alle akkers die je bewerkt vrucht dragen, evenmin brengen alle zielen die je bewerkt vruchten voort. Maar de bewerking van de geest is de filosofie (cultura animi, filosofia est)". Met deze vergelijking is plotseling een nieuwe betekenis mogelijk geworden, die echter in de oudheid niet vaker voorkomt.

In de christelijke Middeleeuwen krijgen de betekenissen vereren en aanbidden de overhand. In de Vulgaat (de Bijbel in het Latijn) komt bijvoorbeeld voor cultura Domini (vereren van de Heer) en cultura Dei (aanbidden van God).

Cicero is door alle eeuwen, tot in onze tijd, een zeer gerespecteerd auteur geweest. Vanaf de Renaissance gebruiken veel schrijvers Cicero's cultura animi weer, maar nu als een vast begrippenpaar. Soms nog letterlijk vertaald als bebouwing van de geest, maar steeds begrepen als vorming van de geest.

Cultura is daarmee tot in de achttiende eeuw een actief woord: het vormen van. In de achttiende eeuw gaat men geleidelijk aan steeds meer spreken over de verschillende niveaus van vorming, en uiteindelijk gaat men het woord Cultur ook gebruiken voor zo'n niveau, en dus voor het gevormde zelf (Johann Gottfried Herder). Daarmee is dan het dynamische, werkwoord, vorming (in Nederland zeggen we beschaving) tot een statisch, zelfstandig naamwoord beschaving of cultuur geworden.

Nog steeds heeft het echter niet die brede betekenis zoals wij die nu gebruiken, namelijk de levenswijze van een volk. Het cultuur'begrip' ontwikkelt zich vooral in Frankrijk waarvoor dan eerst het woord civilisation wordt gebruikt (1756). Dat Franse woord civilisation staat in betekenis wel dicht bij het Duitse woord Kultur (dan nog gespeld met C, Cultur).

In 1871, in de openingszin van het werk van Edward B. Tylor, Primitive Culture, krijgen beide woorden een definitief antropologische betekenis: "Culture or Civilization, taken in its wide ethnographic sense, is that complex whole which includes knowledge, belief, art, morals, law, custom, and any other capabilities and habits acquired by man as a member of society."

Het boek van Willie Bierman, getiteld Van cultura tot cultur, (Herpen, 2002) geeft een uitgebreide geschiedenis van het woord cultuur.


[bewerk] Cultus
Uiteraard is het bovenstaande een bijzonder brede definitie. Het geheel aan gedragingen omvat de normen en waarden van de cultuur, haar taal en kunstuitingen, religie, politiek, economie en technologie. En eveneens het leefbaar maken van het landschap door het in cultuur te brengen. In die zin is cultuur (door de mensen gecreŽerd) het tegengestelde van natuur (wat al bestond voor menselijk ingrijpen). Door al deze gedragingen en werkwijzen ontstonden vrij snel plaatselijke verschillen, die kenmerkend waren voor de plaats of het volk. Nauw verwant is het begrip cultus dat te maken heeft met een gebruik van bepaalde rituelen bij religies en de kunstuitingen daarvan.

In de archeologie wordt daarom vaak de ene cultuur van de andere onderscheiden aan de hand van de stijl van de overblijfselen, bijvoorbeeld de motieven op het aardewerk of de vorm van de werktuigen


[bewerk] Veranderlijkheid en beÔnvloedbaarheid van culturen
Culturen zijn veranderlijk en beÔnvloeden elkaar zodra de dragers van een cultuur in contact komen met dragers van een andere cultuur. Het is daarom gevaarlijk om de grenzen van de ene cultuur en de andere te absoluut te zien. Een goed voorbeeld daarvan is de cultuur van de mensen die uit Afrika als slaven naar Noord-Amerika gebracht werden. Afgaande op het aardewerk dat zij achterlieten in nederzettingen op de Amerikaanse kust zou men gemakkelijk de gevolgtrekking maken dat zij iets met China te maken hadden. Zij gebruikten namelijk het aardewerk van hun slavenhouders. Toch is het waarschijnlijk dat zij aan een deel van hun Afrikaanse erfdeel vasthielden. Dit voorbeeld maakt ook duidelijk dat er zeker sprake is van samensmeltingen van culturen die de definiŽringen weer bemoeilijken.


[bewerk] Cultuur in de hedendaagse samenleving
In de hedendaagse samenleving wordt vaak de engere definitie van het begrip cultuur gebruikt. Het cultuurdepartement van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap houdt zich vooral met de vormen van cultuur bezig die onder deze definitie vallen, zoals musea, concertzalen, theaters, kunstmanifestaties en meer en meer ook met populaire cultuurvormen als popmuziek.

Het cultuurbeleid was ťťn van de eerste domeinen die geregionaliseerd werd bij de Staatshervorming.


[bewerk] Elite cultuur en populaire cultuur
Een onderscheid dat internationaal in de sociale wetenschappen wordt gemaakt is dat tussen "hoge" of elitaire cultuur (high culture) en populaire cultuur (popular culture). Onder het eerste vallen kunstuitingen als (klassieke) muziek, bellettrie of literatuur, beeldende kunst, bijzondere architectuur, serieus theater. Onder het tweede popmuziek, film, televisieamusement. Deze tegenstelling is echter moeilijk vol te houden omdat er vele grensgebieden zijn: sommige popmuziek is bijvoorbeeld zeer kunstzinnig en sommige klassieke muziek is sterk gepopulariseerd (bijvoorbeeld Andre Rieu).


[bewerk] Externe links


-Plain paint, and plain paint only!-

#13 Jamie.

Jamie.

  Zombie Lupin

 • Official Member
 • 336
 • Location:Cardiff, Wales
 • IGN:CiviIised.


10 April 2007 - 09:16 AM

Tea and crumpets? Ooh I say~

[ silf&jame4pres. ; vote4koopa. ]